Το ΙΚΙ για τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου και τις περιοχές Natura στα νησιά μας

  • Γράφτηκε από  ikifoundation.gr

Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για το περιβάλλον

 To Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης (IKΙ) ενώνει τη φωνή του με έντεκα κορυφαίες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας (WWF Ελλάς, Greenpeace, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, MEDASSET, ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ) που διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας περιβάλλοντος που γίνεται με το νέο νομοσχέδιο και απαιτούν εύλογη παράταση της δημόσιας διαβούλευσης για ουσιαστικό διάλογο, με τους φορείς και τους πολίτες.

Μεταξύ των άλλων διατάξεων του νομοσχεδίου σοβαρό πρόβλημα προκύπτει με τις ΚΥΑ ή τα Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) για τις περιοχές Natura, που χρόνια καθυστερούν να εκδοθούν, παραβιάζοντας την κοινοτική νομοθεσία και των οποίων το περιεχόμενο ανατρέπεται από το νομοσχέδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι εφέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την θέσπιση της οδηγίας Natura /Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα νησιά μας λόγω ύπαρξης της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού/Εθνικού Πάρκου Αίνου και των άλλων περιοχών Natura. Συγκεκριμένα το προεδρικό διάταγμα ρύθμισης χρήσεων γης της περιοχής του Αίνου, καθυστερεί αναιτιολόγητα για είκοσι περίπου χρόνια, με ευθύνη των εμπλεκομένων φορέων (κεντρικών και τοπικών) με αποτέλεσμα την απουσία ουσιαστικής προστασίας των πιο αξιόλογων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος της Κεφαλονιάς.

 Το ΙΚΙ, του οποίου η πορεία συνδέεται στενά, από την αρχή, με το πρόγραμμα προστασίας του Αίνου και γενικά με το περιβάλλον των νησιών, απευθύνει, για πολλοστή φορά, έκκληση, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αλλά και στον εναπομείναντα φορέα διαχείρισης, να συμβάλλουν ενεργά ώστε να επισπευσθεί η θεσμική και όχι μόνο, θωράκιση της περιοχής του Εθνικού Δρυμού.