Ενημερωσεις

2018: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

  • Γράφτηκε από  Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Έκδοση βιβλίου για τις Ξηρολιθικές κατασκευές

Στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το ΔΣ του Ιδρύματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ), βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έκδοση του βιβλίου «Ξηρολιθικές κατασκευές και κτισμένη κληρονομιά/Dry Stone Constructions and Built Heritage/Constructions en Pierre Sèche et Patrimoine Bâti».

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι εισηγήσεις του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις ξηρολιθικές κατασκευές που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2016 στο Αργοστόλι και διοργανώθηκε από το ΙΚΙ και την Διεθνή Εταιρεία για τη Διεπιστημονική Μελέτη των Ξηρολιθικών Κατασκευών /Societé Scientifique Internationale pour l’ Etude Pluridisciplinaire de la Pierre Sèche (SPS) με την ενίσχυση των υπουργείων ΥΠΠΟΑ και ΥΠΕΝ και την στήριξη τοπικών φορέων. Οι περισσότερες εργασίες δημοσιεύονται στα ελληνικά ενώ οι υπόλοιπες στα αγγλικά ή στα γαλλικά και συνοδεύονται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Το ΙΚΙ προγραμματίζει την παρουσίαση του βιβλίου στις αρχές του νέου χρόνου σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.